Logo 1Gov*Net

1Gov*Net Portal

Berita/Aktiviti Semasa
21 November 2017 21 November 2017 — Forum Pengguna 1Gov*Net Zon Selatan

Program ini diadakan sebagai satu platform untuk pihak MAMPU menyampaikan maklumat terkini Perkhidmatan 1Gov*Net serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna 1Gov*Net ke atas prestasi perkhidmatan sedia ada.

24 Oktober 2017 24 Oktober 2017 — Forum Pengguna 1Gov*Net Zon Utara

Program ini diadakan sebagai satu platform untuk pihak MAMPU menyampaikan maklumat terkini Perkhidmatan 1Gov*Net serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna 1Gov*Net ke atas prestasi perkhidmatan sedia ada. 

13 September 2017 — Forum Pengguna 1Gov*Net Zon Tengah

Program ini diadakan sebagai satu platform untuk menyampaikan maklumat terkini perkhidmatan 1Gov*Net dan 1Gov*Net.PCN serta mendapatkan maklumbalas daripada pengguna bagi tujuan penambahbaikan perkhidmatan sedia ada.

1 September 2017 31 Disember 2017 — Kajian Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan 1Gov*Net Tahun 2017

Kajian Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan 1Gov*Net dilaksanakan pada setiap tahun untuk menilai tahap prestasi perkhidmatan 1Gov*Net yang dibekalkan kepada kementerian/agensi. Untuk makluman, Kajian Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan 1Gov*Net Tahun 2017 telah bermula pada 1 September 2017 sehingga 31 Disember 2017. Pelaksanaan kajian adalah menerusi tiga (3) kaedah iaitu sama ada melalui temubual, Computer Assisted Telephone Interview (CATI) atau secara dalam talian (online).

4 Mei 2017 5 Mei 2017 — Lawatan Turun Padang Projek 1Gov*Net di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Indonesia

Lawatan Turun Padang Projek 1Gov*Net di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Indonesia adalah bersempena pelancaran projek rintis 1Gov*Net.Global yang dihadiri oleh YBhg. Datuk Joseph Entulu Belaun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan diketuai oleh YBhg. Dato' Dr. Mazlan bin Yusoff, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) serta diiringi oleh delegasi-delegasi daripada MAMPU dan GITN Sdn. Berhad (GSB)

22 November 2016 23 November 2016 — Persidangan Public Sector CIO Convex (PSCC) 2016

Public Sector CIO Convex (PSCC) 2016 yang bertemakan "Digital Government towards Digital Citizens" telah dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN), Tan Sri Dr. Ali Hamsa di Hotel Sama-Sama, KLIA Sepang. PSCC 2016 telah dihadiri oleh peserta dari sektor Kerajaan, CIO, rakan kongsi strategik serta pakar-pakar industri dan antarabangsa bagi bersama-sama membincangkan mengenai transformasi digital perkhidmatan ICT sektor awam secara menyeluruh.

22 Oktober 2015 — Sesi Libat Urus 1Gov*Net Negeri Pahang

Objektif Sesi Libat Urus 1Gov*Net adalah untuk mendapatkan maklumbalas daripada pengguna 1Gov*Net mengenai perkhidmatan 1Gov*Net yang sedang digunakan.

20 Oktober 2015 — Sesi Libat Urus 1Gov*Net Negeri Kelantan

Objektif Sesi Libat Urus 1Gov*Net adalah untuk mendapatkan maklumbalas daripada pengguna 1Gov*Net mengenai perkhidmatan 1Gov*Net yang sedang digunakan.

Aplikasi 1Gov*Net

1GovServ

Permohonan perkhidmatan 1Gov*Net

SAMS

Pemantauan perkhidmatan 1Gov*Net

1GovOSF

Permohonan konfigurasi 1Gov*Net

PCNOSF

Permohonan konfigurasi PCN

Video

Video PSCC 2016

Public Sector CIO Convex 2016 : [22 Nov 2016]

Paparkan

Testimoni